ERZURUM NARMAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ (4/B) ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMASINDA İSTENEN BELGELER

İlçemize 4/B sözleşmeli olarak ilk ataması yapılan öğretmenlerimizden göreve başlama sırasında istenen belgeler aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır.
 SÖZLEŞMELİ (4/B) ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMASINDA İSTENEN BELGELER

 

 

İlçemize 4/B sözleşmeli olarak ilk ataması yapılan öğretmenlerimizden göreve başlama sırasında istenen belgeler aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır.

 

1 - Lisans diploması / mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2 - Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifika programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3 - Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4 - Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe Bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz),

5 - Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6 - Mal Bildirimi ( İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecektir. ),

7 - Elektronik Başvuru Formu,

8 - Başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

9 - Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

10 - Dersaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personeli kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe atananlardan ayrıca 1/1/2014 tarihi itibarıyla 5580 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren dersaneler ile öğrenci etüt merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak en az toplam altı yıl (2160) sigorta primi ödendiğini belgelendirmeleri.

 

Yukarıya çıkarılan maddelere ek olarak muhasebe iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere Müdürlüğümüzce istenen bilgi ve belgeler de aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır.

 

1 - Aile Yardım Bildirim Formu ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden temin edilebilir),

2 - Aile Durum Bildirim Formu ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden temin edilebilir),

2 - T. C. Ziraat Bankası Narman Şubesinden açılacak hesaba ait Iban Numarası.

 

- Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte atandıklan il / ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. Belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanların göreve başlama talepleri kabul edilmeyecektir.

 

- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz eden sözleşmeli öğretmenlerin sigortalı işe giriş bildirimleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun o ilde bulunan ilgili birimine göreve başlatılmadan en az bir gün önce ilgili il / ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacaktır.

 

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri yapılan sözleşmeli öğretmenlerle, söz konusu bildirimin yapıldığı tarihten en az bir gün sonra hizmet sözleşmesi yapılarak göreve başlatılacaktır. Sözleşme; doğrudan il milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları bakımından ilgili il milli eğitim müdürü ile sözleşmeli öğretmen tarafından, ilçe milli eğtim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları bakımından ise ilgili ilçe milli eğitim müdürü ile sözleşmeli öğretmen tarafından imzalanacaktır.

 

- Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecektir, Belgelerinde tereddütte düşülenler göreve başlatılmayarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza bildirilecektir.

 

- Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Ögretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.  Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün içinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanlar, atamalarının iptali için İnsan Kaynakları Genel Müdürlügü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

 

- Sözleşmeli öğretmenlere, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (I) Sayılı Cetvelde belirtilen sözleşme ücreti ödenecektir.

Narman İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü Narman / ERZURUM - 0442 741 20 09

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.